Biuletyn Inforamcji Publicznej - Wodociągi Dębickie

Lista dokumentów do pobrania

Attachments

Plik Data dodania
Reklamacja 17 listopada 2020 13:57
Wniosek o wydanie warunków 17 listopada 2020 13:58
DRUK - umowa kanalizacja 17 listopada 2020 13:59
Regulamin dostarczania wody i odbierania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica 17 listopada 2020 14:06
Formularz akceptacji IBO 2 grudnia 2020 08:49
Wniosek o zawarcie umowy 2 grudnia 2020 08:51
Wniosek o wypowiedzenie umowy 2 grudnia 2020 08:51
Wniosek o zmianę danych osobowych w umowie 2 grudnia 2020 10:32
Oświadczenie ryczałtowe 2 grudnia 2020 10:33
Wniosek o rozłożenie należności na raty 2 grudnia 2020 10:34
Wniosek o wykonanie ekspertyzy 2 grudnia 2020 10:34
Wniosek o wydanie zaświadczenia końcowego 2 grudnia 2020 10:34
DRUK - UMOWA KANALIZACJA 2 grudnia 2020 10:34
DRUK - UMOWA WODA I KANALIZACJA 2 grudnia 2020 10:35
Protokół z technicznego odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej 2 grudnia 2020 10:36
Protokół z technicznego odbioru przyłącza wodociągowego 2 grudnia 2020 10:36